MENTORORDNING

Du har mulighed for at få tilskud til dit højskoleophold på EUH via Mentorordningen. Det er en tilskudsordning, der giver ekstra støtte til unge uden ungdomsuddannelse. For at få tilskuddet, skal du opfylde følgende krav:

    •    Du er fyldt 17½ inden kursets officielle startdato
    •    Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
    •    Du og din vejleder vurderer, at du har brug for støtte fra en mentor.

 

SÅDAN SØGER DU

Når du søger en mentorplads, skal du sammen med din UU-vejleder lave en uddannelsesplan, hvor højskoleopholdet indgår. Heri skal du beskrive dine mål med højskoleopholdet.

HVAD ER EN MENTOR?

En mentor er en slags vejleder, der hjælper dig med at nå dine mål. Din mentor på Egå Ungdoms-Højskole er en af vores medarbejdere, der er vant til at vejlede unge.

MERE OM ORDNINGEN

I første omgang får Egå Ungdoms-Højskole den ekstra økonomiske støtte, som gives på baggrund af en samtale og din uddannelsesplan. Herefter vurderer højskolen, hvordan støtten skal bruges. Det kan f.eks. være til at dække skolens øgede udgifter til den enkelte elev i form af ekstra samtaler og en ekstra lærer. Det er også muligt, at nogle af pengene kan anvendes til at nedsætte din egenbetaling. Elever under EGU og STU er ikke omfattet af ordningen.