BESTYRELSEN

Dennis Nørmark, bestyrelsesformand

Forfatter og antropolog med bopæl i København.
Startede sin egen højskolekarriere som lærer på Egå Ungdoms-Højskole under sin studietid og har siden gjort formidling, med inspiration fra netop højskolens metode, til sin primære levevej.
Dennis er forfatter til flere bøger, litteraturanmelder og professionel debattør og kommentator i radio og tv. Udover denne bestyrelse sidder Dennis blandt andet i bestyrelsen for Danmarks Radio

Peter Thisgaard, NÆSTFORMAND

Blev uddannet slagter i Salling Super i 1985. Derefter ansat forskellige steder i Dansk Supermarked – de sidste 17 år som slagtermester og souschef i Føtex, Egå. I januar 2008 købte han sin egen butik i Risskov – Risskov Slagteren. Peter har boet på Egå Ungdoms-Højskole med sin kone, som arbejdede på stedet, hvorved han fik stor interesse for højskolelivet og det tilhørende arbejde.

Rasmus Brejnrod, bestyrelsesmedlem

Var elev på skolen i foråret 2010 og har siden da været aktiv i skolens elevforening, som jeg også har været formand for siden 2012, så højskolelivet ligger stadigvæk frisk i erindringen. Efter at have boet en årrække i Århus er jeg nu bosat i Odense, hvor jeg læser medicin på SDU.

LISE HANSEN

Lise Hansen er cand.mag fra Århus Universitet. Hun har i starten af sit arbejdsliv været ansat 10 år på Århusegnens Husholdningsskole – nu Sansestormerne. En lang periode har hun været ansat på Odder Gymnasium som underviser i samfundsfag og som studievejleder. I to korte perioder har hun været seminarielærer dels på Århus Fællesseminarium dels på Odense Seminarium. Siden Egaa Gymnasiums start i 2005 og frem til nu har hun været vicerektor med ansvar for skolens pædagogiske udvikling. Hun har holdt mange foredrag om ungdomskultur og pædagogisk udvikling i gymnasiet og sammen med sin søn og hanskammerat har hun skrevet en lærebog til samfundsfagsundervisning.
Lise bor i Århus V og har to voksne børn og 5 børnebørn.

Kristian Pinstrup, bestyrelsesmedlem

Uddannet socialrådgiver og psykoterapeut. Har i mere end 10 år arbejdet med anbragte børn og unge. Aktuelt er jeg ansat i Aarhus kommunes misbrugsbehandling, hvor jeg arbejder med stabilisere og forbedre  livsvilkårene for nogle af byens mest udsatte voksne borgere.
Jeg bor i Malling syd for Aarhus sammen med min kone og vi har sammen to voksne børn.
Da jeg var 18 år tog jeg på Egå Ungdomshøjskole, her var jeg elev på forårsholdet 1977

Uffe Engsig, bestyrelsesmedlem

Uddannet folkeskolelærer og har en diplomuddannelse i vejledning. Højskolelærer på Egå Ungdoms-Højskole fra 1999-2007 samt viceforstander på Europahøjskolen indtil 2009. Sidder nu som sekretariatsleder for udvekslingsorganisationen ICYE, der beskæftiger sig med kulturel udveksling for unge i hele verden. Bor i Hjortshøj, tæt på Egå, med sin kone og tre børn.

Sus Steensig, bestyrelsesmedlem

Uddannet rytmisk sang- og musiklærer fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og har i 12 år bl.a. arbejdet som sanglærer og censor samme sted. Sus har siden 2008 været ansat som leder af musiklinjen på højskolen Performers House i Silkeborg, og ved siden af arbejdet dér sunget i forskellige konstellationer samt illustreret børnebøger m.m. Sus er født og opvokset i Hjortshøj, hvor faderen op igennem 60’erne bl.a. var faglærer på daværende Egå Efterskole, nuværende Egå Ungdoms-Højskole. Sus har siden 2006 været bosat i Gl. Egå og været bestyrelsesmedlem i byens beboerforening.