VÆRDIGRUNDLAG

På Egå Ungdoms-Højskole forstår vi os selv som en skole præget af frisind, men ikke af værdifrihed, hvor eleverne tilbydes at være sammen om en sag, og hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes personlighed skaber grobund for udvikling af et liv sammen med andre. Vi har et alment, kompetent udbud af fag og temaer og er i det daglige inspireret af mødet med andre kulturer, ligesom vi opfatter den enkeltes ligeværd og kulturelle forskelligheder som muligheder for udvikling af det enkelte menneske, dets omgivelser og samfundet. Egå Ungdoms-Højskole er et levende udviklingsmiljø med stærk livsglæde, hvor unge bliver taget alvorligt, og hvor de lærer at tage del i samfundet. Det gode højskoleliv, der opstår i samspillet mellem elever og medarbejdere, bliver således til i et voksested, hvor livsmod og livsduelighed hos den enkelte fremmes.