RETNINGSLINJER

Vi forsøger at give vores elever frihed under ansvar og vælger at have stor tillid til hver enkelt elev. Alligevel er vi nødt til at have nogle retningslinjer, for at vi kan være sammen på de bedst mulige vilkår. Hvis en elev forbryder sig mod retningslinjerne, får det konsekvenser, og vi har desværre før været nødt til at sende elever hjem fra højskolen før tid. Vi synes, det er så ærgerligt, for det påvirker faktisk også alle de øvrige elever, når det sker.
Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at eleverne følger retningslinjerne. Hvad I laver, når I er hjemme på weekend, blander vi os ikke i, men så snart I er på skolen, gælder vores retningslinjer til enhver tid.

MØDEPLIGT

Du har som udgangspunkt mødepligt til dine fag, og for din egen skyld bør du komme til timerne – og komme til tiden. Forløbene er tilrettelagt med udgangspunkt i, at du som elev er der hver gang. Din underviser noterer ved timens begyndelse de fremmødte, og kommer du for sent noteres dette. Respekter mødepligten og kom til tiden – når du kommer for sent, forstyrrer du både undervisningen, underviseren og dine kammerater. Er du forhindret i at deltage i undervisningen, skal dette meddeles senest før morgensamlingen kl. 10.00, og gerne så snart du ved det.

SYGDOM

Hvis du grundet sygdom ikke kan deltage i undervisningen, skal dette meddeles hurtigst muligt og senest kl. 9.45. Melder du dig syg, skal du blive på dit værelse hele dagen – og kan ikke komme til samlinger og måltider i løbet af dagen. Så tænk dig om, før du melder dig syg. En fra dit hus kommer med mad til dig. En vagtlærer kommer forbi og ser til dig i løbet af dagen.

RYGNING

Rygning er tilladt på EUH, men kun i det dertil indrettede rygeskur. Man rydder selvfølgelig op efter sig selv og smider cigaretskodder i skraldespanden.

ALKOHOL

Enhver form for alkohol på skolen er forbudt – i hverdage såvel som i weekender. Undtagelsen er, når skolen selv afholder café eller fest. Her må eleverne købe de drikkevarer, der sælges til caféen eller festen.

PERSONDATA

Formålet med håndtering af personoplysninger i bl.a. it-systemer og på højskolen er, at lærere, ledere, unge og forældre på det bedst mulige grundlag kan evaluere, kommunikere og samarbejde om de unges udvikling og læring.

For at skabe rammerne for det bedste samarbejde og af hensyn til jeres sikkerhed, har vi fokus på, at der kun behandles de personoplysninger, der er nødvendige, at kun de rette har adgang, og at oplysningerne ikke opbevares i længere tid end højst nødvendigt.
Vi har tydeliggjort en række politikker for håndtering af personoplysninger i vores systemer, som vi løbende følger op på bliver overholdt.